ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីជាសះស្បើយ​អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៨នាក់ និងមិន​មានរក​ឃើញក​រណីឆ្លងថ្មី​នោះទេ
ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin-appdnews
ថ្ងៃទី 6  ខែAugust ឆ្នាំ2020
ម៉ោង 07:52
Please follow and like us:

រាជធានីភ្នំពេញ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៨នាក់ និងមិន​មានរកឃើញ​ករណីឆ្លងថ្មីនោះ​ទេ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា អ្នកជាសះស្បើយទាំង៨នាក់ ក្រុមកងទ័ពមួកខៀវ អង្គការសហ​ប្រជាជាតិរ​បស់កម្ពុជា ចំនួន០៣នាក៕ព័ត៌មានលំអិតសូមអាននូវសេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានរបស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម៖

Please follow and like us: