នាយប៉ុស្តិ៍បឹងសាគូ វរព្រំដែនគោកលេខ៩១១ ឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះសារព័ត៍មានផែនដីថ្មីដែលចោទប្រកាន់រូបលោកគ្មានការពិតផ្សាយព័ត៍មានបំភ្លើស

ក្រុងប៉ោយប៉ែត៖
ថ្លែងអោយដឹងតាមទូរស័ព្ទ ប្រាប់សមាគមការពារអ្នកសារព័ត៍មានជាយដែននៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោករស់ ពិសិដ្ឋ Continue reading